Nedávno mi před lekcí jógy jedna žena řekla, že má strach z meditace, a to mě inspirovalo k napsání dnešního článku. Strach je velice nepříjemný společník na cesty za meditací (láskou). Strach nám nedovoluje překonávat překážky a vytváří mlhu, za kterou láska není vidět.

Někteří lidé nechtějí meditovat, protože mají strach z neznámého, podivného, nezvyklého, cizího a kombinace takových (a mnohých dalších) strachů. Podobně jako se jiní lidé bojí cestovat za hranice své země. Bojí se odlišného života, kultury, jiných lidí, nemají odvahu plynout, opustit své pohodlí. Meditace je právě takovou cestou do neznáma, prostředkem k cestování za hranice naší mysli, do našeho nitra.
Cestování našim nitrem nás obohacuje velice podobně jako cestování po světě. Když jsem začal cestovat, potom i meditovat, necítil jsem žádný strach, ale byl jsem netrpělivý. Netrpělivost je stejně jako strach překážkou v nalezení potřebného klidu (který se přehoupne do meditace). Netrpělivost a strach patří mysli. Nechápal jsem, jak důležité je při cestování používat srdce. Viděl jsem jasný cíl a šel jsem za ním podle předem jasného plánu.

Jednou jsem zkusil měsíc cestovat bez cíle. Cestoval jsem doslova za srdcem a v tom období jsem meditaci začal cítit blízko u srdce. Začal jsem při meditování cítit radost a lásku.
Když dojdeme k srdci, pochopíme, že srdce není cíl. Cílem je láska, bezbřehá láska, která se nedá nalézt podle mapy. Musí to být cesta bez cíle. Když se na tuto cestu jednou dáme, zjistíme, že je to dlouhá cesta plná křižovatek a nástrah. Proto je dobré si na začátku odpovědět na otázky: „Chci se přestat bát a začít cestovat?“ „Chci nalézt svou vnitřní sílu, zbavit se všech svých strachů a otevřít své srdce?“
Jsou-li tvé odpovědi kladné, pomohu ti a podpořím tě. Těším se na viděnou! Moje lekce jsou pro cestovatele, objevitele, odvážné i bojácné, ale hlavně pro ty, kteří chtějí udělat první krok k uvolnění a pochopení. Neboj se poznat svůj strach, pomalu ho začít chápat a vrstvu po vrstvě se ho zbavovat. Za poslední vrstvou strachu je láska, soucit a meditace.

Kéž jsou všechny bytosti šťastny!