°SHANTI MANTRA°

K mé lekci jógy neodmyslitelně patří mantra, která se rozléhá sálem. Jedná se o Shanti mantru. Nyní něco málo k této mantře a způsobu jakým ji prezentuji.

Shanti mantra se objevuje hned v několika Upanišadách a je jakýmsi naladěním se na pozitivní vibraci mezi žákem a učitelem. Poskytuje nám ochranu a přináší pozitivní energii do všeho, co se chceme po jejím doznění praktikovat.

Než začnu mantru zpívat, naladím se na ticho. Ticho je první a nejzákladnější mantra. Po tichu přichází mantra ÓM (ॐ). ÓM je vibrace, která prochází vším živým a neživým. Tichem a slabikou ÓM začíná každá mantra. Tichem každá mantra končí.

Někdy je to ticho na konci mantry tak hluboké, že dokáže naší pozornost otočit hluboko do našeho nitra a doslova vypnout naše smysly. Při vhodných podmínkách je takové ticho vstupní branou do hluboké meditace. Vhodnými podmínkami myslím hlavně dostatek vnitřní pohody a uvolněné tělo.

V mantře je věta, která žádá JEHO ochranu a podporu. Slovo “Jeho” můžeme nahradit, tím v co věříme, nebo zkrátka vypustit ze své mysli dokud nenajdeme vhodnou alternativu 🙂

Shanti mantra

ॐ सह नाववतु |
सह नौ भुनक्तु |
सह वीर्यं करवावहै |
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

Oṃ saha návavatu
saha nau bhunaktu
saha vírjaṃ karavávahé
tédžasvi návadhítamastu
má vidvišávahé
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

ÓM Kéž bychom byli oba (všichni) pod Jeho ochranou.

Kéž bychom získali Jeho podporu.

Kéž bychom mohli učit/studovat/pracovat (důsledně) energicky a efektivně.

Kéž by mezi námi nevznikl žádný spor či nedorozumění a vzkvétala harmonie.

Kéž by byl mír ve mně, mír v mém okolí a mír ve vnějších vlivech, které na mě působí.

Shanti Mantra - nahráváno naživo na mé lekci jógy v krásné aule Klecanské školky.