Veřejné lekce Soham  Yoga

pravidla pro přihlašování

 • Pro rezervaci svého místa v lekci použijte rezervační systém na www.maitrey.cz.

 • Předplacené lekce plaťte na účet č.: 2100315447 / 2010 a do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat svoje jméno.

 • Svou lekci rezervujte v dostatečném předstihu (nelépe 3 dny).

 • Jednotná cena veřejných lekcí je 150 Kč.


 • Nedosáhne-li lekce minimální účasti 1 den před dnem konání, bude automaticky zrušena.

  V praxi to znamená:

  Rezervace pondělních lekcí budou zrevidovány v neděli ,na základě čehož bude dostupnost lekce vidět v neděli večer (cca 18:00) v Kalendáři lekcí na www.maitrey.cz

   

 • Po naplnění minimální účasti si mohou další účastníci (samozřejmě) rezervovat své místo až do úplného obsazení lekce.

 • V okamžiku rezervace je vaše účast automaticky potvrzená, neznámená to však, že se lekce naplní. Z tohoto důvodu (a mnoha dalších nepředvídatelných důvodů) se vždy ujistěte o dostupnosti v den konání lekce.

 • Lekce nemusíte předplácet, nicméně vaše rezervace je na jisté úrovni vědomí 🙂 závazná, proto jí alespoň 24 hodin dopředu omluvte.