Veřejné lekce Soham  Yoga

pravidla pro přihlašování s platností od 7. 9 2017

 • Pro rezervaci svého místa v lekci použijte rezervační systém na www.maitrey.cz.
 • Svou lekci rezervujte v dostatečném předstihu (nelépe 3 dny).
 • Jednotná cena veřejných lekcí je 150 Kč.
 • Nedosáhne-li lekce minimální účasti 1 den před dnem konání, bude automaticky zrušena. Každá lekce má informaci o dostupnosti a minimální účasti v Kalendáři lekcí na www.maitrey.cz.

  V praxi to znamená:

  Rezervace pondělních lekcí budou zrevidovány v neděli ,na základě čehož bude dostupnost lekce vidět v neděli večer (cca 18:00) v Kalendáři lekcí na www.maitrey.cz

   

 • Po naplnění minimální účasti si mohou další účastníci (samozřejmě) rezervovat své místo až do úplného obsazení lekce.
 • V okamžiku rezervace je vaše účast automaticky potvrzená, neznámená to však, že se lekce naplní. Z tohoto důvodu (a mnoha dalších nepředvídatelných důvodů) se vždy ujistěte o dostupnosti v den konání lekce.
 • Lekce nemusíte předplácet, nicméně vaše rezervace je závazná. V případě, že svou rezervaci budete nuceni zrušit,    počítejte se stornovacími podmínkami, které si započtěte do vaší příští návštěvy.

 

    V praxi to znamená:

    Jednotná cena mých veřejných lekcí je 150Kč, proto při stornování:
 
    V den lekce – příští lekce o 100Kč dražší